Hipotezat e para të arkeologëve lidhen me një shtat burri, i lakuar nga një mantel i periudhës helenistike, që daton në vitet ‘50 para Krishtit - duke menduar se mund të jetë një nga tre perënditë që vendoseshin në kapitolin e kohës romake në qendrën romake të Butrintit; ekipi i arkeologëve mendon se do të kemi të bëjmë me një skulpturë të dytë, po aq të madhe dhe të fuqishme dhe me nivel mjaft të lartë sa ai i ashtuquajtur Minerva