Lushnje

Yje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktiv
Muzeu Historik i Lushnjës
Rruga “Kongresi i Lushnjës”
Orari : 08.00 – 14.00. I mbyllur të djelave

Shtëpia Muze e “Kongresit të Lushnjës ”
Rruga “Kongresi i Lushnjes”
Orari: 08.00 – 16.00. I mbyllur të djelave
Albtourist.net - 2023