Stampa
Yje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktiv
 
Një banesë antike qebesohet se i perket periudhes romake (44BC - 379), është zbuluar gjatë punimeve për autostraden Gjirokaster- Tepelene. Punëtoret kanë ndërprerë punën dhe kanë njoftuar në drejtorinë e Monumenteve. Banesa shtrihet afërsisht në një siperfaqe 60m2 dhe në një lartësi 3m.